Fördelar med medlemsskap
Advantages with membership

Göra skillnad

Make a difference

Vi arbetar för att göra era röster hörda, se till att universitet ser till era rättigheter och genom era röster göra skillnad.

We are working to make your voices heard, make sure that the university work according to your rights and through your voices make a difference.

Extra SGS ködagar

Extra SGS qeue days

Få en start på 3 extra månaders ködagar + 1 månads extra ködagar per år hos SGS studentbostäder.

Get a start of 3 extra months of queuing days + 1 month of extra queuing days per year at SGS student housing.

Rabatt på Fysiken

Discount at Fysiken

Få gratis medlemsavgift på 200kr hos Fysiken gym.

Get a free membership fee of 200kr at Fysiken gym.

Söka pengar för event

Apply funding for event

Söka studiesociala medel och få pengar till att göra event och workshops, eller liknande - som har ett socialt syfte.

The ability to apply study social funding from Konstkåren to organize events and workshops, or similar - that have a social purpose.

Rabatt hos Göteborgs konstmuseum

Discount at Göteborgs Art Museum

Få 10% rabatt i butiken på Göteborgs konstmuseum.

Get a 10% discount in the shop at the Göteborg Art Museum.

Rabatt på fäktning

Discount at fencing

Rabatterad terminssavgift hos Allez fäktförening på 1000kr.

Discounted semester fee at Allez Fencing Association of 1000kr.

 

©2019 by Konstkåren.