©2019 by Konstkåren.

Bli medlem
Become a member

 
 

Är du ny student?

Då kommer du automatiskt att få hem en avi i början av augusti för att kunna betala för ditt kårmedlemskap.


Om du ändå vill registrera dig nu, klicka på länken längst upp på denna sida och följ anvisningarna.


Snart efter att du registrerats som medlem kommer du i Mecenat-appen få ett uppdaterat kort som bevisar ditt medlemsskap. Vill du ha ett fysiskt kort kan även detta beställas hem till din registrerade bostadsadress. Detta fungerar alltså som Konstkårens medlemskort.

Om det skulle uppstå några problem kontakta:

info@konstkaren.gu.se

så hjälper vi dig så snart som möjligt.

Helår 200 kr

En termin 150 kr

________________________________

Are you a New student?

Then you will automatically receive an avi in the beginning of August in order to pay for your union membership.


If you still want to register now, click on the link at the top of this page and follow the instructions.

Soon after registering as a member, you will receive an updated card in the Mecenat app proving your membership. If you want a physical card, this can also be ordered home to your registered home address. The mecenat card works as a Konstkåren membership card.


If any problems contact:

info@konstkaren.gu.se

we will help you as soon as possible.


Full year 200 kr

One term 150 kr


________________________________

 
 

Engagera dig
Get involved

 

Bli sektionsstyrelsemedlem
Become a section board member

Det här är ett av de enklaste sätten att stödja vårt arbete. Var del av styrelsen i sektionen på din institution. Det är ett enkelt och effektivt sätt att bidra till det viktiga arbete som Konstkåren gör. Hör av dig och ta reda på hur du kan bli styrelsemedlem genom att kontakta din sektion!

________________________________

This is one of the easiest ways to support our work. Be part of the board in the section of your institution. It is a simple and effective way to contribute to the important work that Konstkåren does. Get in touch and find out how you can become a board member by contacting your section!

startup-593341_960_720.jpg
 

Bli studentrepresentant 
Become a student representative

Vill du bidra till vårt arbete eller påverka din utbildning men vet inte var du ska börja? Utnyttja möjligheten att bli studentrepresentant vid en grupp eller råd på din institution! Det är ett utmärkt sätt att bidra till att vara med och utveckla samt påverka din utbildning. Kontakta oss idag för mer information om hur du kan hjälpa till.

________________________________

Want to contribute to our work or impact your education but don't know where to start? Take advantage of the opportunity to become a student representative at a group or council at your institution! It is a great way to contribute to and develop and influence your education. Contact us today for more information on how you can help.

session-2548826_960_720.jpg
 

Sammarbeten
Collaborations

Ditt engagemang är alltid uppskattat hos Konstkåren eftersom varje samarbete hjälper oss att bli en bättre Non-Profit organisation. Vill du bidra till vårt arbete eller samarbeta med oss men vet inte var du ska börja? Utnyttja möjligheten att samarbeta med oss och bidra med ditt stöd. Behöver du en artist, konferencier eller värd till ditt event? Kontakta oss idag för mer information om att samarbeta med oss och om hur du kan hjälpa till i vårt arbete.

 ________________________________


Your commitment is always appreciated at Konstkåren because every collaboration helps us become a better Non-Profit organization. Want to contribute to our work or collaborate with us but don't know where to start? Take advantage of the opportunity to collaborate with us and contribute with your support. Do you need an artist, compere or a host at you event? Contact us today for more information about working with us and about how you can help in our work.

  

Brainstorming%20sessions%20can%20be%20an%20excellent%20way%20to%20drive%20innovation._edited.jpg
 

Bli stödmedlem
Become a support member

Din generositet och ditt engagemang är alltid uppskattat hos Konstkåren eftersom varje bidrag hjälper oss att bli en bättre Non-Profit organisation. Stöd vår verksamhet och få information om event och engagemang hos oss. Du får även gratis inträde till alla våra fester och evenemang! Tveka inte att höra av dig med dina frågor.

 ________________________________

Your generosity and engagement are always appreciated at Konstkåren since each and every little support helps us to become a better Non-Profit organization. Support our work and get information about events and engagements from us. You will also get free entry to all our parties and events! Don't hesitate to get in touch with us if you have any questions.

people-2569234_960_720.jpg
 

Fördelar med medlemsskap
Advantages with membership

Göra skillnad

Make a difference

Vi arbetar för att göra era röster hörda, se till att universitet ser till era rättigheter och genom era röster göra skillnad.

We are working to make your voices heard, make sure that the university work according to your rights and through your voices make a difference.

Extra SGS ködagar

Extra SGS qeue days

Få en start på 3 extra månaders ködagar + 1 månads extra ködagar per år hos SGS studentbostäder.

Get a start of 3 extra months of queuing days + 1 month of extra queuing days per year at SGS student housing.

Rabatt hos

Fysiken gym

Discount at

Fysiken gym

Få gratis medlemsavgift på 200kr hos Fysiken gym.

Get a free membership fee of 200kr at Fysiken gym.

Söka pengar för event

Apply funding for event

Söka studiesociala medel och få pengar till att göra event och workshops, eller liknande - som har ett socialt syfte.

The ability to apply study social funding from Konstkåren to organize events and workshops, or similar - that have a social purpose.

Rabatt hos Göteborgs konstmuseum

Discount at Göteborgs Art Museum

Få 10% rabatt i butiken på Göteborgs konstmuseum.

Get a 10% discount in the shop at the Göteborg Art Museum.

Rabatt på fäktning

Discount at fencing

Rabatterad terminssavgift hos Allez fäktförening på 1000kr.

Discounted semester fee at Allez Fencing Association of 1000kr.