Contact

Ordförande - Chairperson

ordforande@konstkaren.gu.se

Vice ordförande - Vice chairperson

viceordforande@konstkaren.gu.se

Medlemsfrågor och övrigt - membership questions and other

info@konstkaren.gu.se

HSM

hsm@konstkaren.gu.se

HDK-Valand

hdkvaland@konstkaren.gu.se

Steneby representant - Steneby representative

steneby@konstkaren.gu.se

Arbetsmiljö - work environment

arbetsmiljo@konstkaren.gu.se

Studiesocial ansökan - study social application

ansokan@konstkaren.gu.se

Kanslist - Clerk

natasja.hilden@konstkaren.gu.se

Artistförmedling - artist agency

formedling@konstkaren.gu.se

Partnerskap och samarbeten - partnership and collaborations

viceordforande@konstkaren.gu.se

Kommunikation och press - communication and press

viceordforande@konstkaren.gu.se

Adress

Postadress - post address

Konstkåren, Box 133, 405 30, Göteborg

Besöksadress - visiting address

Götabergsgatan 17, 411 34 Göteborg, Sweden

©2019 by Konstkåren.