Studentrepresentation

Student representation

Grupper och råd vid Konstnärliga fakulteten

Konstnärliga fakulteten består av två institutioner, HSM (Högskolan för scen och musik) och HDK-Valand (Högskolan för Design och Konsthantverk). På institutionerna finns olika styrande råd och grupper. I dessa råd och grupper sitter studentrepresentater som förmedlar studenternas röster och frågor samt granska beslut som tas under möten. Konstkåren hjälper institutionerna och fakulteten att samordna studentrepresentanter till poster i de olika grupperna. 

________________________________

 

Groups and councils at the Faculty of fine, Applied and Performing Arts

The faculty has two institutions, HSM (Academy of Music and Drama) and HDK-Valand (Academy of Design and Crafts). There are several councils and groups at the institutions. These councils and groups include positions for student representations that convey the students' voices and questions and review decisions made during meetings. Konstkåren helps the institutions and the faculty to coordinate student representatives for these various groups.

Konstnärliga fakulteten

På Konstnärliga fakulteten finns flertalet grupper och råd som hanterar frågor och beslut som verkar övergripande för hela fakulteten. I några av dessa råd och grupper finns en studentrepresentant med från Konstkårens presidum: KFS (Konstnärliga fakultetesstyrelsen), Prefektrådet, KFBUGA (Konstnärliga fakultetens beredning av utbildning på grund- och avancerad nivå) LFN (Lärarförslagsnämnden), Nya Konst styrgrupp. Läs mer om olika råd och grupper här: 

Konstnärliga fakulteten

Studentrepresentanter:

KFS, Prefektrådet och Nya Konst styrgrupp -

Emma Lindeberg Berglund

ordforande@konstkaren.gu.se

KFS, LFN och KFBUGA -

Elin Astrid Gustafsson

viceordforande@konstkaren.

HSM

På HSM, Högskolan för scen och musik, finns flertalet grupper och råd som hanterar frågor och beslut som verkar övergripande för institutionen Högskolan för scen och musik. I några av dessa råd och grupper finns en studentrepresentant med för att representera studentperspektivet och föra studenternas frågor. Läs mer om uppdrag och beskrivning av råd och grupper vid HSM här:

Högskolan för scen och musik

Studentrepresentanter:

Institutionsrådet - Cecilia Johansson, 1 vakant

Ledningsrådet - Nadja Lagercrantz

Utbildningsrådet - Martin Eliasson

Arbetsmiljögruppen - Petter Midholm & William Olsson

Projekt tillfälliga lokaler - Gustav Rimås

Studentarbetsmiljöombud SAMO - Petter Midholm & André Gatu

Image by Headway

HDK-Valand

På HDK-Valand, Högskolan för Design och Konsthantverk, finns flertalet grupper och råd som hanterar frågor och beslut som verkar övergripande för institutionen HDK-Valand. I några av dessa råd och grupper finns en studentrepresentant med för att representera studentperspektivet och föra studenternas frågor. 

Läs mer om uppdrag och beskrivning av råd och grupper vid HDK-Valand här:

Högskolan för Design och Konsthantverk

Studentrepresentanter:

Institutionsrådet - 2 vakant

Ledningsgruppen - 1 vakant

Arbetsgrupp för forskarutbildning - 1 vakant

Utbildningsrådet - 1 vakant

Forskningsrådet - 1 vakant

Arbetsmiljögruppen -Maria Tjernström & Fanny Axelsson

Likabehandlingsgruppen - 1 vakant

Matrådet - 1 vakant

Studentarbetsmiljöombud SAMO - Javid Sina

Design%20meeting_edited.jpg

Faculty of Fine, Applied and Performing Arts

At the Faculty of Arts, there are a number of groups and councils that handle questions and decisions overall for the entire faculty. In some of these councils and groups there is a student representative from Konstkåren presidium: KFS (Faculty Board), Prefektrådet (Heads of Departments council, KFBUGA (Faculty´s working group for preparations for education at the undergraduate and advanced level) LFN (The Academic Appointments Board), Nya Konst styrgrupp. Read more about groups and councils at the faculty here:

Faculty of Fine, Applied and Performing Arts

Student representantives:

KFS, Prefektrådet and Nya Konst -

Emma Lindeberg Berglund

ordforande@konstkaren.gu.se

KFS, LFN and KFBUGA -

Elin Astrid Gustafsson

viceordforande@konstkaren.

HSM

At HSM, Academy of Music and Drama, there are a number of groups and councils that handle questions and decisions overall at the department HSM. In some of these councils and groups there is a student representative to represent the student perspective and to direct the students' questions. Read more about decisions and topics of the different groups and councils at HSM here:

Academy of Music and Drama (HSM)

Student representantives:

Institutionsrådet (Department council)

- Cecilia Johansson, 1 free spot

Ledningsrådet (Department Management council)

- Nadja Lagercrantz

Utbildningsrådet (Study Programmes council)

- Martin Eliasson

Arbetsmiljögruppen (Work Environment committee)

- Petter Midholm & William Olsson

Projekt tillfälliga lokaler (Project group for temporary venues)

- Gustav Rimås

Studentarbetsmiljöombud SAMO (student work enviroment representative)

- Petter Midholm & André Gatu

woman%20placing%20sticky%20notes%20on%20
Image by Headway

HDK-Valand

At HDK-Valand, Academy of Design and Crafts, there are a number of groups and councils that handle questions and decisions overall to the department HDK-Valand. In some of these councils and groups there is a student representative to represent the student perspective and to direct the students' questions. Read more about decisions and topics of the different groups and councils at HSM here:

Academy of Design and Crafts

Student representantives:

Institutionsrådet (Department council)

- 2 free spots

Ledningsgruppen (Management group)

- 1 free spot

Arbetsgrupp för forskarutbildning (Work group for research education)

- 1 free spot

Utbildningsrådet (Education council)

- 1 free spot

Forskningsrådet (Research council)

- 1 free spot

Arbetsmiljögruppen (Work Environment group)

-Maria Tjernström & Fanny Axelsson

Likabehandlingsgruppen (Equal Treatment group)

- 1 free spot

Matrådet (Food council)

- 1 free spot

Studentarbetsmiljöombud SAMO (student work enviroment representative)

- Javid Sina

©2019 by Konstkåren.