top of page
mecenatbild.jpg

Mecenat

Information om mecenatkortet

OBS, uppdaterade villkor från hösten 2021

Inför HT21 gäller följande för dig som vill ha ett Mecenatkort och använda Mecenats rabatter under din studietid.

För dig som är eller blir medlem i Konstkåren

Du kommer inte märka några skillnader. Precis som förut kommer du att få Mecenatkortet i appen. Vill du ha ett fysiskt kort måste du beställa det från Mecenat. 

 

Här beställer du ett fysiskt Mecenatkort.

Med Mecenatkortet får du

  • En giltig studentlegitimation

  • Tillgång till Mecenats rabatter

  • Kårlegitimation som visar att du är kårmedlem

För dig som väljer att inte bli medlem i Konstkåren

Du kommer inte automatiskt att få något Mecenatkort, varken fysiskt eller i appen. Har du tidigare haft ett Mecenatkort så gäller det tills giltighetstiden på kortet har löpt ut, därefter kommer det inte att uppdateras.

 

Det enklaste sättet att få Mecenatkortet är genom att bli medlem i Konstkåren.

Om du väljer att inte bli medlem måste du kontakta Mecenat och skicka in ett registreringsbevis för att styrka att du är student. Mer information finns på Mecenats hemsida.

Information about the Mecenat card

NOTE, updated terms from autumn 2021

From now on, the following routines apply to those who want a Mecenat card and use Mecenat's discounts during the semester.

 

For you who are or will be a member of Konstkåren

You will not notice any differences. Just like before, you will get the Mecenat card in the app. If you want a physical card, you must order it from Mecenat.

 

You can order a physical mecenat card here.

 

With the Patron Card you get

  • A valid student ID

  • Access to Mecenat's discounts

  • Union ID that shows that you are a union member

 

For you who choose not to become a member of Konstkåren

You will not automatically receive a Mecenat card, either physically or in the app. If you have previously had a Mecenat card, it is valid until the validity period on the card has expired, after which it will not be updated.

 

The easiest way to get the Mecenat card is by becoming a member of Konstkåren.

If you choose not to become a member, you must contact Mecenat and send in a registration certificate to prove that you are a student. More information is available on Mecenat's website.

Academic partner inverted_3x.png
bottom of page