top of page

News

News: Rubriker
News: Blog2
Sök
  • Skribentens bildEmma Lindeberg Berglund

Vad tycker studenterna? Inom Arbetsmiljö // What do the students think? Within work environment
Vad tycker studenterna?


Konstkåren jobbar på att ta fram ett nytt åsiktsdokument. Ett dokument där vi kommer att samla ståndpunkter vi står för. Detta för att bättre kunna arbeta med att förbättra studiesituationen för er studenter. Vi vill veta vad DU vill att vi ska tycka i en rad olika teman!


Tema 2 är ARBETSMILJÖ.


Vad tycker du är viktigt inom: studenters fysiska arbetsmiljö, studenters psykosociala arbetsmiljö och studenthälsan? Eller något helt annat?

Svara genom att gå in här:

Vid frågor kontakta viceordforande@konstkaren.gu.se


________________________________________


What do the students think?


Konstkåren is working on making a new opinion document. A document where we will gather opinions that we stand for. This document will be a great tool for us to work on improving the study situation for you students. We want to know what YOU want us to think in a number of different themes!


Theme 1 is WORK ENVIRONMENT.

What do you think is important within: students physical work environment, students psychosocial work environment and student heath care? Or something else?


Answer here:


If you have any questions contact viceordforande@konstkaren.gu.se

Comments


bottom of page