top of page

News

News: Rubriker
News: Blog2
Sök
  • Skribentens bildEmma Lindeberg Berglund

Vad tycker studenterna? Inom hållbarhet // What do the student think? Within sustainabilityVad tycker studenterna?

Konstkåren jobbar på att ta fram ett nytt åsiktsdokument. Ett dokument där vi kommer att samla ståndpunkter vi står för. Detta för att bättre kunna arbeta med att förbättra studiesituationen för er studenter. Vi vill veta vad DU vill att vi ska tycka i en rad olika teman!

Tema 4 är HÅLLBARHET PÅ UNIVERSITETET


Vad tycker du är viktigt inom: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?


Svara genom att gå in här:


Vid frågor kontakta viceordforande@konstkaren.gu.se

________________________________________

What do the students think?

Konstkåren is working on making a new opinion document. A document where we will gather opinions that we stand for. This document will be a great tool for us to work on improving the study situation for you students. We want to know what YOU want us to think in a number of different themes!

Theme 4 is SUSTAINABILITY AT THE UNIVERSITY


What do you think is important within: ecologic, social and economic sustainability?

Answer here:

If you have any questions contact viceordforande@konstkaren.gu.se


コメント


bottom of page