News

 
 
Sök
  • Emma Lindeberg Berglund

Vad tycker studenterna? Student i Göteborg // What do the students think? Student in GothenburgVad tycker studenterna?

Konstkåren jobbar på att ta fram ett nytt åsiktsdokument. Ett dokument där vi kommer att samla ståndpunkter vi står för. Detta för att bättre kunna arbeta med att förbättra studiesituationen för er studenter. Vi vill veta vad DU vill att vi ska tycka i en rad olika teman!

Tema 3 är STUDENT I GÖTEBORG.

Vad tycker du är viktigt inom: bostadsmarknaden, studentlägenheter, studentekonomi, bibliotek, studiesociala event och kontakt med näringslivet? Eller något helt annat?


Svara genom att gå in här:

https://forms.gle/fn8ojsdcs4vQpvqv6


Vid frågor kontakta viceordforande@konstkaren.gu.se

________________________________________

What do the students think?

Konstkåren is working on making a new opinion document. A document where we will gather opinions that we stand for. This document will be a great tool for us to work on improving the study situation for you students. We want to know what YOU want us to think in a number of different themes!

Theme 3 is STUDENT IN GÖTEBORG


What do you think is important within: the housing market, student apartments, student economic, libraries, study social events and contact with the business community? Or something else?

Answer here:

https://forms.gle/fn8ojsdcs4vQpvqv6

If you have any questions contact viceordforande@konstkaren.gu.se