top of page

News

News: Rubriker
News: Blog2
Sök
  • Skribentens bildEmma Lindeberg Berglund

Vad tycker studenterna? Inom utbildning // What do the students think? Within education
Vad tycker studenterna?


Konstkåren jobbar på att ta fram ett nytt åsiktsdokument. Ett dokument där vi kommer att samla ståndpunkter vi står för. Detta för att bättre kunna arbeta med att förbättra studiesituationen för er studenter. Vi vill veta vad DU vill att vi ska tycka i en rad olika teman!


Tema 1 är UTBILDNING.


Vad tycker du är viktigt inom: Utbildningskvalitet, kursutvärderingar, kursplaner och kursguider, Handledning, högskolepedagogik, praktik och VFU? Eller något helt annat?


Svara genom att gå in här:


Vid frågor kontakta viceordforande@konstkaren.gu.se


________________________________________


What do the students think?


Konstkåren is working on making a new opinion document. A document where we will gather opinions that we stand for. This document will be a great tool for us to work on improving the study situation for you students. We want to know what YOU want us to think in a number of different themes!


Theme 1 is EDUCATION.


What do you think is important within: Education quality, course evaluations, syllabus and course guides, supervising, higher education pedagogy, internships and VFU? Or something else?


Answer here:


If you have any questions contact viceordforande@konstkaren.gu.seComments


bottom of page