Presidium

Representater i presidiet

Representatives in the presidium

Konstkåren har ett presidium med ordförande och vice ordförande som har övergripande ansvar för verksamheten och allt som sker på fakultetsnivå. Vi har också tre sektioner som är verksamma på de olika institutionerna. 


Konstkåren has a presidium with chairperson and vice chairperson that has overall responsibility for the organisation and everything at faculty level. We also have three sections that operate at the different institutions.

Cover FB Hemsida.jpg
Cover FB Hemsida 2.jpg

Emma Lindeberg Berglund

Ordförande

Chairperson

Elin Astrid Gustafsson

Vice Ordförande
Vice Chairperson

Administration

Cover FB Hemsida.jpg

Natasja Hildén

Kansli

Clerk

©2019 by Konstkåren.