top of page

Studentkåren för konstnärliga fakulteten på Göteborg universitet

Vi förstår dina konstrelaterade frågor

Home: Welcome

Vill du hjälpa till?

Hjälp kåren och bli studentrepresentant!

Kolla efter vakanta positioner på din sektion!

Lila blå (kopia).png

Utställning, event eller fest?

Konstkåren vill hjälpa till!

Ansök om finansiering ur vår budget för studiesociala events!

Lila blå (kopia).png

@Konstkaren

bottom of page