Konstkårens huvudkontor
Konstkåren head office

Konstkåren har ett presidium med ordförande och vice ordförande som har övergripande ansvar för verksamheten och allt som sker på fakultetsnivå. Vi har också två sektioner som är verksamma på de olika institutionerna. För att komma till sektionerna klicka här: HSM , HDK-Valand

 

Konstkåren has a presidium with chairperson and vice chairperson that has overall responsibility for the organisation and everything at faculty level. We also have two sections that operate at the different institutions. To go to the sections click here: HSM , HDK-Valand

Presidium

Cecilia Johansson

Ordförande

Chairperson

Petter Midholm

Vice ordförande

Vice chairperson

Administration

Natasja Hildén

Kanslist

Clerk

Emma Lindeberg Berglund

Kanslist

Clerc