top of page
karenbg4.png

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö delas ofta upp i fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Fysisk arbetsmiljö syftar på lokalerna och klimatet vi vistas i under vår studietid. Det kan handla om antal studentarbetsplatser, värmen och klimatet i lokalerna eller avvikelser som gör att det finns risk för direkt eller indirekt fysisk skada. Psykosocial arbetsmiljö är inte lika enkelt att komma åt men påverkar vårt välmående minst lika mycket. Det kan handla om jämställdhet och likabehandling, gruppdynamik eller faktorer som orsakar stress eller oro. 

 

Arbetsmiljöverket är den myndighet som reglerar arbetsmiljön på svenska arbetsplatser och i arbetsmiljölagen likställs studenter med arbetstagare på nästan alla punkter. Detta innebär att studenter har väldigt stora rättigheter och att det är universitetets skyldighet att uppfylla de krav som finns. 

 

Konstkåren arbetar kontinuerligt med den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön för studenter på Konstnärliga fakulteten. Detta gör vi genom att representera studenterna i likabehandlings- och arbetsmiljögrupper på fakultetsnivå och institutionsnivå samt genom samarbete med andra studentkårer i Göteborg och nationellt. 

 

Om du vill veta mer om hur GU och studentkårerna arbetar med arbetsmiljö kan du läsa

Studentportalen

________________________________

Studentarbetsmiljöombud

 

I varje sektion finns ett eller flera Studentarbetsmiljöombud, SAMO. SAMOs uppgift kan bland annat vara att representera studenter i arbetsmiljögruppen och vara länken mellan studenter och Konstkåren. SAMOs får också möjligheter till utbildning om arbetsmiljö och även utbildning i Göteborgs universitets arbete inom arbetsmiljö. SAMOs får även ta del av nätverksträffar med SAMOs från andra institutioner på Konstnärliga fakulteten och även andra fakulteter på Göteborgs universitet. 

 

Har du några frågor, förslag eller problem med arbetsmiljön på din utbildning? 

Det kan vara olika typer av problemområden exempelvis antal mikrovågsugnar, studentarbetsplatser, luftkvalitet, akustik, gruppstorlek, gruppdynamik eller schemaläggning.

 

Kontakta SAMO på din institution! 

 

HSM

samohsm@konstkaren.gu.se

HDK-Valand

samohdkvaland@konstkaren.gu.se

Campus Steneby

samosteneby@konstkaren.gu.se

Har du några frågor generellt om arbetsmiljöarbetet på Konstnärliga fakulteten eller GU? 

Då kan du kontakta presidiet på arbetsmiljo@konstkaren.gu.se  

bottom of page