top of page
karenbg2.png

HDK-Valand

HDK-Valand sektionen

Konstkåren har en sektion på HDK-Valand. I huset HDK i Göteborg har Konstkåren en anslagstavla på väggen vid hissen på våning 3, mittemot caféet. I huset Valand har Konstkåren ett rum vid huvudentrén ut mot Valand hållplats. Information om möten, aktiviteter, utlysta tjänster och andra viktiga grejer utannonseras på anslagstavlan på HDK och på dörren vid kårrummet på Valand.

________________________________

Email:

hdkvaland@konstkaren.gu.se

Facebook: 

Konstkåren HDK-Valand

 

Instagram:

@konstkarenhdkvaland

SAMO:

samohdkvaland@konstkaren.gu.se

________________________________

Sektionsstyrelse / Section board

 

Ordförande / Chairperson HDK-Valand - Vanda Iľková 


Vice ordförande / Vice Chairperson  HDK-Valand - Elizabeth Saduma


Studentarbetsmiljöombud / Student work environment representative - Ville Hulling

________________________________

Studentrepresentanter / Student representatives

Mer information om de olika grupperna och råden på HDK-Valand kommer snart!

More information about the different groups and councils at HDK-Valand is coming soon!

Institutionsrådet / Department council - Anna-Maria Jóakimsdóttir

Ledningsgruppen / Department Management Group - Ville Hulling

Utbildningsrådet / Education council - Anna-Maria Jóakimsdóttir

Arbetsmiljögruppen / Work environment committee - Ville Hulling

________________________________

Interested in taking an active position in the union?

Do you have questions relating to the work of the section?

Contact your section here!

bottom of page