top of page

Studiesociala medel

Sök studiesociala medel

En av de stora fördelarna med att vara medlem i Konstkåren är möjligheten att ansöka om studiesociala medel. Vill du och dina studentvänner skapa en plats att visa er konst, hålla en konsert, arrangera en festival eller skapa en mötesplats för studenter att träffas och ha roligt tillsammans? Då kan du som medlem ansöka om pengar hos Konstkåren till att organisera ett sådant tillfälle. 

Varje år tilldelas Konstkåren medel från fakulteten för att stötta studiesociala evenemang. Delar av medlen används till aktiviteter som är öppna för alla studenter vid Konstnärliga fakulteten och delar används för att finansiera studiesociala evenemang arrangerat av sektionerna eller studenter.

 

Sektionerna vid institutionerna, HSM och HDK-Valand arrangerar ofta studiesociala aktiviteter för studenterna men även studenter som vill arrangera egna event och aktiviteter kan söka pengar direkt från Konstkåren.

Länk till ansökan finner du i början på denna sida.

Mer info hittar du på ansökningsblanketten.

Ansökan skickas till:

ansokan@konstkaren.gu.se

 

________________________________

 

Apply for study social funding

One of the great advantages of being a member of Konstkåren student union is the opportunity to apply for study social funding. Do you and your student friends want to create a place to display your art work, have a concert, make a festival or create a meeting place for students to meet and have fun together? As a member, you can apply for money from Konstkåren to organize such an event.

Every year Konstkåren receive funding from the Faculty in order to arrange study social projects and events. Parts of this funding is used for activities open for all students at the faculty and parts of the funding is used for study social events arranged by the sections or students.

The sections at the institutions HSM and HDK-Valand often arranges study social activities for the students but also students who wants to arrange their own events and activities can apply for funding directly from Konstkåren.

Link to application form is found in the beginning of this page.

 

More information can be found on the application form.

Send your application to:

ansokan@konstkaren.gu.se

bottom of page