top of page

Studiesociala medel

Sök studiesociala medel

En av de stora fördelarna med att vara medlem i Konstkåren är möjligheten att ansöka om studiesociala medel. Vill du och dina studentvänner skapa en plats att visa er konst, hålla en konsert, arrangera en festival eller skapa en mötesplats för studenter att träffas och ha roligt tillsammans? Då kan du som medlem ansöka om pengar hos Konstkåren till att organisera ett sådant tillfälle. 

Varje år tilldelas Konstkåren medel från fakulteten för att stötta studiesociala evenemang. Delar av medlen används till aktiviteter som är öppna för alla studenter vid Konstnärliga fakulteten och delar används för att finansiera studiesociala evenemang arrangerat av sektionerna eller studenter.

 

Sektionerna vid institutionerna, HSM och HDK-Valand arrangerar ofta studiesociala aktiviteter för studenterna men även studenter som vill arrangera egna event och aktiviteter kan söka pengar direkt från Konstkåren.

Länk till ansökan finner du i början på denna sida.

Mer info hittar du på ansökningsblanketten.

Ansökan skickas till:

ansokan@konstkaren.gu.se

Arrangera fest!

Vill ni arrangera en fest? Då har ni möjligheten att söka studiesociala medel för att finansiera festen. För mer information kring regler och riktlinjer i samband med arrangering fest klicka på länken nedan.

bottom of page