top of page

Studentrepresentation

Student representation

Grupper och råd

Konstnärliga fakulteten består av två institutioner, HSM (Högskolan för scen och musik) och HDK-Valand (Högskolan för Design och Konsthantverk). På institutionerna finns olika styrande råd och grupper. I dessa råd och grupper sitter studentrepresentater som förmedlar studenternas röster och frågor samt granska beslut som tas under möten. Konstkåren hjälper institutionerna och fakulteten att samordna studentrepresentanter till poster i de olika grupperna. 

________________________________

 

Groups and councils

The faculty has two institutions, HSM (Academy of Music and Drama) and HDK-Valand (Academy of Design and Crafts). There are several councils and groups at the institutions. These councils and groups include positions for student representations that convey the students' voices and questions and review decisions made during meetings. Konstkåren helps the institutions and the faculty to coordinate student representatives for these various groups.

(representatives list in English further down)

Konstnärliga fakulteten

På Konstnärliga fakulteten finns flertalet grupper och råd som hanterar frågor och beslut som verkar övergripande för hela fakulteten. I några av dessa råd och grupper finns en studentrepresentant med från Konstkårens presidum: KFS (Konstnärliga fakultetesstyrelsen), Prefektrådet, KFBUGA (Konstnärliga fakultetens beredning av utbildning på grund- och avancerad nivå) LFN (Lärarförslagsnämnden), Nya Konst styrgrupp. Konstkåren har även en SHAMO (Studenternas huvudarbetsmiljöombud) som sitter med i LAMK (Lokala arbetsmiljökommittén). Läs mer om olika råd och grupper här: 

Konstnärliga fakulteten

Studentrepresentanter

KFS, Prefektrådet, Nya Konst styrgrupp och KFBUGA  -

Cecilia Johansson

ordforande@konstkaren.gu.se

KFS, LFN och SHAMO/LAMK -

Petter Midholm

viceordforande@konstkaren.

HSM

På HSM, Högskolan för scen och musik, finns flertalet grupper och råd som hanterar frågor och beslut som verkar övergripande för institutionen Högskolan för scen och musik. I några av dessa råd och grupper finns en studentrepresentant med för att representera studentperspektivet och föra studenternas frågor. Läs mer om uppdrag och beskrivning av råd och grupper vid HSM här:

Högskolan för scen och musik

Studentrepresentanter

Institutionsrådet - Johanna Au och Martin Eliasson

Ledningsrådet - Nadja Lagercrantz

Utbildningsrådet - David Timonen

Arbetsmiljögruppen - Johan Svensson Dahlgren

Studentarbetsmiljöombud SAMO - Johan Svensson Dahlgren

Image by Headway

HDK-Valand

På HDK-Valand, Högskolan för Design och Konsthantverk, finns flertalet grupper och råd som hanterar frågor och beslut som verkar övergripande för institutionen HDK-Valand. I några av dessa råd och grupper finns en studentrepresentant med för att representera studentperspektivet och föra studenternas frågor. 

Läs mer om uppdrag och beskrivning av råd och grupper vid HDK-Valand här:

Högskolan för Design och Konsthantverk

Studentrepresentanter

Institutionsrådet - Marie Florin and Bianca Casco

Ledningsgruppen - Vacant

Utbildningsrådet - Marie Florin

Arbetsmiljögruppen - Daniela Kaiser and Lucrezia Sterrantino

Likabehandlingsgruppen - Daniela Kaiser and Lucrezia Sterrantino

Studentarbetsmiljöombud SAMO (student work enviroment representative) - Vacant

Design%20meeting_edited.jpg

Faculty of Fine, Applied and Performing Arts

At the Faculty of Arts, there are a number of groups and councils that handle questions and decisions overall for the entire faculty. In some of these councils and groups there is a student representative from Konstkåren presidium: KFS (Faculty Board), Prefektrådet (Heads of Departments council), KFBUGA (Faculty´s working group for preparations for education at the undergraduate and advanced level) LFN (The Academic Appointments Board), Nya Konst styrgrupp. Konstkåren is also has a SHAMO (Student Health and Local Occupational Representative) who is representative at LAMK (The Local Occupational Health and Safety Committee). Read more about groups and councils at the faculty here:

Faculty of Fine, Applied and Performing Arts

Student representatives

KFS, Head of department's council, Nya Konst management group and KFBUGA  -

Cecilia Johansson

ordforande@konstkaren.gu.se

KFS, LFN and SHAMO/LAMK -

Petter Midholm

viceordforande@konstkaren.

HSM

At HSM, Academy of Music and Drama, there are a number of groups and councils that handle questions and decisions overall at the department HSM. In some of these councils and groups there is a student representative to represent the student perspective and to direct the students' questions. Read more about decisions and topics of the different groups and councils at HSM here:

Academy of Music and Drama (HSM)

Student representatives

Institutionsrådet (Department council) - Johanna Au and Martin Eliasson

Ledningsrådet (Department Management council) - Nadja Lagercrantz

Utbildningsrådet (Study Programmes council) - David Timonen

Arbetsmiljögruppen (Work Environment committee) - Johan Svensson Dahlgren

Studentarbetsmiljöombud SAMO (student work enviroment representative) - Johan Svensson Dahlgren

woman%20placing%20sticky%20notes%20on%20
Image by Headway

HDK-Valand

At HDK-Valand, Academy of Design and Crafts, there are a number of groups and councils that handle questions and decisions overall to the department HDK-Valand. In some of these councils and groups there is a student representative to represent the student perspective and to direct the students' questions. Read more about decisions and topics of the different groups and councils at HSM here:

Academy of Design and Crafts

Student representatives

Institutionsrådet (Department council) -Marie Florin and Bianca Casco

Ledningsgruppen (Management group) -Vacant

Utbildningsrådet (Education council) - Marie Florin

Arbetsmiljögruppen (Work Environment group) - Daniela Kaiser and Lucrezia Sterrantino

Likabehandlingsgruppen (Equal Treatment group) - Daniela Kaiser and Lucrezia Sterrantino

Studentarbetsmiljöombud SAMO (student work enviroment representative) - Vacant

bottom of page