top of page
karenbg4.png

Studenthälsan

Studenthälsovård

Du som student har möjlighet att få stöd av universitetet när du upplever ohälsa som är orsakad av dina studier.

Studenthälsovård

Om du som student upplever att du har hälsobekymmer som är orsakade av dina studier kan du få stöd av universitetets leverantör av studenthälsa, till exempel i form av samtal.

Feelgood Göteborg City är Göteborgs universitets leverantör av studenthälsa och det är de du ska kontakta vid behov av studenthälsovård.

Studenthälsovården kan enbart erbjuda stöd när du har hälsobekymmer som är orsakade av dina studier. Om du är osäker på om ditt problem är orsakat av dina studier kan Feelgood hjälpa dig med den bedömningen, genom ett bedömningssamtal. Det är sedan Feelgoods bedömning som avgör om du får tillgång till studenthälsovård eller om du behöver kontakta den allmänna hälso- och sjukvården. Det är inte alla studenter som får ett bedömningssamtal, utan om Feelgood bedömer att dina besvär inte är orsakade av studier kommer du att hänvisas direkt till den allmänna hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter till Feelgood

Tidsbokning eller rådgivning: 010-810 81 92

Telefontid: måndag–fredag 08:00–17.00

Adress: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Besökstid: Måndag–fredag 08:00–16:00

Vid avbokning: Avbokning måste ske via telefon eller e-post senast 24 timmar före inbokat besök. Uteblivet besök debiteras. För att avboka, ring 010-810 81 92 (avbokning via telefon kan enbart göras vardagar) eller maila student.goteborg@feelgood.se.

Insatser för dig som student

Hos Feelgood Göteborg City kan du få tillgång till individsamtal och olika insatser i grupp. Insatserna utgår alltid från ditt behov och tas fram i samråd med Feelgood.

Om du får individsamtal har du tillgång till tre (3) fria samtal. Om du har behov av fler samtal kommer Feelgood kontakta Göteborgs universitet för att få fler samtal godkända för dig. Det är inte säkert att du får tillgång till fler samtal utan det beslutas från fall till fall utifrån behov.

Förutom fysiska besök finns det möjlighet att ha samtal via app, webb, mobil eller surfplatta. För att kunna få ett virtuellt besök krävs att du laddat ner Feelgoods app, som finns både till Android och iOS.


De insatser som finns i grupp är först och främst olika workshops och kurser kopplade till studenters hälsa.


Allmän hälsovård

Vid hälsobekymmer som inte är orsakade av studier ska du ta kontakt med den allmänna hälso- och sjukvården. På Västra Götalandsregionens hemsida och på 1177 hittar du information om och kontaktuppgifter till hälso- och sjukvården.

Hälsa och vård i Västra Götalandsregionen (på vgregion.se)

Att välja vårdmottagning (på 1177.se)

Hälsovård för internationella studenter

För studenter som kommer från utanför EU och ESS-land fungerar universitetets leverantör av studenthälsa som vårdcentral. Det vill säga att du som internationell student utanför EU/ESS kan använda dig till aktuell leverantör för alla hälsobekymmer.

Sjukanmälan för studenter

Som student kan du sjukskriva dig då du känner att du inte kan studera. Sjukanmäl dig redan första dagen till Försäkringskassan via deras hemsida eller på telefon. Det är även viktigt att du kontaktar din institution för att ha en dialog om hur dina studier påverkas av din sjukanmälan.

Försäkringskassans webbplats

Sjukanmälan för student (Försäkringskassans webbplats)

Studiemedel vid sjukdom

Har du studiemedel är det viktigt att du meddelar CSN om den förändring som skett i dina studier, exempelvis att du blivit sjukskriven.

Om något händer eller ändras (CSN:s webbplats)

Vaccinationsprogrammet

Vid Sahlgrenska Akademin finns ett vaccinationsprogram för programstudenter, som följer rekommendationer av Smittskyddsenheten. Kontakta det aktuella utbildningsprogrammet för mer information kring vaccinationsprogrammet och hur du som programstudent berörs.

bottom of page