top of page

Studenthälsan
Student healthcare

Studenthälsovård

Du som student har möjlighet att få stöd av universitetet när du upplever ohälsa som är orsakad av dina studier.

Studenthälsovård

Om du som student upplever att du har hälsobekymmer som är orsakade av dina studier kan du få stöd av universitetets leverantör av studenthälsa, till exempel i form av samtal.

Feelgood Göteborg City är Göteborgs universitets leverantör av studenthälsa och det är de du ska kontakta vid behov av studenthälsovård.

Studenthälsovården kan enbart erbjuda stöd när du har hälsobekymmer som är orsakade av dina studier. Om du är osäker på om ditt problem är orsakat av dina studier kan Feelgood hjälpa dig med den bedömningen, genom ett bedömningssamtal. Det är sedan Feelgoods bedömning som avgör om du får tillgång till studenthälsovård eller om du behöver kontakta den allmänna hälso- och sjukvården. Det är inte alla studenter som får ett bedömningssamtal, utan om Feelgood bedömer att dina besvär inte är orsakade av studier kommer du att hänvisas direkt till den allmänna hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter till Feelgood

Tidsbokning eller rådgivning: 010-810 81 92

Telefontid: måndag–fredag 08:00–17.00

Adress: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Besökstid: Måndag–fredag 08:00–16:00

Vid avbokning: Avbokning måste ske via telefon eller e-post senast 24 timmar före inbokat besök. Uteblivet besök debiteras. För att avboka, ring 010-810 81 92 (avbokning via telefon kan enbart göras vardagar) eller maila student.goteborg@feelgood.se.

Insatser för dig som student

Hos Feelgood Göteborg City kan du få tillgång till individsamtal och olika insatser i grupp. Insatserna utgår alltid från ditt behov och tas fram i samråd med Feelgood.

Om du får individsamtal har du tillgång till tre (3) fria samtal. Om du har behov av fler samtal kommer Feelgood kontakta Göteborgs universitet för att få fler samtal godkända för dig. Det är inte säkert att du får tillgång till fler samtal utan det beslutas från fall till fall utifrån behov.

Förutom fysiska besök finns det möjlighet att ha samtal via app, webb, mobil eller surfplatta. För att kunna få ett virtuellt besök krävs att du laddat ner Feelgoods app, som finns både till Android och iOS.


De insatser som finns i grupp är först och främst olika workshops och kurser kopplade till studenters hälsa.


Allmän hälsovård

Vid hälsobekymmer som inte är orsakade av studier ska du ta kontakt med den allmänna hälso- och sjukvården. På Västra Götalandsregionens hemsida och på 1177 hittar du information om och kontaktuppgifter till hälso- och sjukvården.

Hälsa och vård i Västra Götalandsregionen (på vgregion.se)

Att välja vårdmottagning (på 1177.se)

Hälsovård för internationella studenter

För studenter som kommer från utanför EU och ESS-land fungerar universitetets leverantör av studenthälsa som vårdcentral. Det vill säga att du som internationell student utanför EU/ESS kan använda dig till aktuell leverantör för alla hälsobekymmer.

Sjukanmälan för studenter

Som student kan du sjukskriva dig då du känner att du inte kan studera. Sjukanmäl dig redan första dagen till Försäkringskassan via deras hemsida eller på telefon. Det är även viktigt att du kontaktar din institution för att ha en dialog om hur dina studier påverkas av din sjukanmälan.

Försäkringskassans webbplats

Sjukanmälan för student (Försäkringskassans webbplats)

Studiemedel vid sjukdom

Har du studiemedel är det viktigt att du meddelar CSN om den förändring som skett i dina studier, exempelvis att du blivit sjukskriven.

Om något händer eller ändras (CSN:s webbplats)

Vaccinationsprogrammet

Vid Sahlgrenska Akademin finns ett vaccinationsprogram för programstudenter, som följer rekommendationer av Smittskyddsenheten. Kontakta det aktuella utbildningsprogrammet för mer information kring vaccinationsprogrammet och hur du som programstudent berörs.

Student healthcare

The healthcare services in Sweden can be a bit different than what you are used to.
Here is a short guide.

Health services at the University

If you are a student and you are experiencing health issues caused by your studies, you can receive support from the University's provider of student health services, for example through counselling sessions.


Feelgood Göteborg City is the University's provider of student health services and you should contact them if you are in need of student healthcare.


The student healthcare services can only offer support if your health issues are caused by your studies. If you are unsure whether your issues are caused by your studies, Feelgood can have a discussion with you to evaluate this. Based on this discussion, Feelgood will decide whether to grant you access to the student healthcare services or whether you will need to contact the general healthcare services. An evaluating discussion does not always take place: if Feelgood does not judge your health issues to be caused by your studies, you will be referred directly to the general healthcare services.


Healthcare services for students

At Feelgood Göteborg City you have access to individual counselling sessions and to different kinds of group activities. The services are based on your individual needs and are decided upon in joint consultation with Feelgood.

If you are offered individual counselling sessions, you will have access to three (3) sessions. If you are in need of additional sessions, Feelgood will contact the University of Gothenburg to approve them. Whether you will be offered additional sessions is decided on a case by case basis.

In addition to counselling sessions in person, it is also possible to have sessions online, through an app, or using a mobile phone or tablet. For a virtual session, you will need to download the Feelgood app, available for Android and iOS.

Group activities primarily consist of workshops and lectures about student health. 

Contact information for Feelgood

Appointments and advice: 010-810 81 92

Phone hours: Monday–Friday 08:00–17.00

Address: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Visiting hours: Monday–Friday 08:00–16:00

Cancelling an appointment: Cancellations must be made by phone or e-mail at least 24 hours before a scheduled appointment.  If you miss an appointment you will be charged. To cancel, call 010-810 81 92 (cancellations by phone can only be made on weekdays) or e-mail student.goteborg@feelgood.se.

Health services in Sweden - Information and counseling

The Medical Information Service, phone: +46 1177, is a 24-hour provider of free healthcare information and consulting. There are local medical care centres (Vårdcentral) all over Gothenburg.  

Information about medical service at Vårdguiden's website

In case of emergency – dial 112!

112 is the emergency number for ambulance, police and rescue, and fire brigade. You will be asked to explain what has happened and to state your location. There is an emergency room at Sahlgrenska University Hospital.

Pharmacies

Non-prescription medicines, such as aspirin and cough syrup, are sold at pharmacies and at some supermarkets, grocery stores and petrol stations. A doctor’s prescription is required for stronger medications such as antibiotics. These medicines can only be obtained from a pharmacy (apotek).

Dentists

All medical districts have a dental clinic (Folktandvården), usually located in the same area as the medical care centre (Vårdcentral). There is also a wide range of private dentists. Dental care costs are partially subsidised if you are registered in the Swedish social insurance system.

Vaccination programme

Sahlgrenska Academy has a vaccination programme for students. Contact the degree programme in question for more information and how you are affected as a student.

bottom of page