top of page

Samarbetsorgan
Cooperation

Women Holding Hands

GUS

Göteborgs universitets studentkårer

Konstkåren ingår i flera olika samarbetsorgan. Ett av samarbetsorganen heter GUS och arbetar med utbildningsbevakning centralt mot universitetet. I detta arbete ingår att träffa Göteborgs universitets rektor och anställda inom universitetets ledning. GUS utser också representater till alla centralt beslutande och beredande organ på universitetet.

GUS styrelse representeras av alla medlemskårer och träffas en gång i månaden. Medlemskårerna i GUS är Konstkåren, Göta Studentkår och Sahlgrenska Akademins Studentkår. Läs mer om GUS här: gus.gu.se

GFS

Göteborgs förenade studentkårer

Ett annat samarbetsorgan som Konstkåren är del av är GFS. GFS är en ideell samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer. GFS mål är att främja medlemskårernas gemensamma intressen. Genom GFS äger medlemskårerna företagen Fysiken och Akademihälsan. GFS arbetar även med påverkansarbete som rör Göteborg som studentstad. Huvudfokus är att förbättra studenters förutsättningar i staden Göteborg. Medlemskårerna i GFS är Konstkåren, Chalmers Studentkår, Handelshögskolans i Göteborg Studentkår, Göta Studentkår och Sahlgrenska Akademins Studentkår. Läs mer om GFS här: gfs.se

Image by Edvin Johansson
Image by Jonas Jacobsson

Studentforum

Göteborg som studentstad

Studentforum är ett inflytandeforum som Konstkåren är del av. Studentforum är ett samarbete där studentkårerna möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. I Studentforum finns även representanter från högskolor och näringslivet. Läs mer om Studentforum här: studentforum.

Women Holding Hands

GUS

University of Gothenburg Student Unions

Konstkåren is part of several different cooperation groups. One of of them is called GUS, University of Gothenburg Student Unions and is a collaboration between the four student unions at University of Gothenburg. GUS works with educational questions towards the university. This work includes meeting with the head of the University of Gothenburg and employees within the university's management. The GUS Board have meetings once a month. The members of GUS is Konstkåren, Göta Studentkår och Sahlgrenska Akademins Studentkår. Read more about GUS here: gus.gu.se.

GFS

Gothenburg United Student Unions

Another cooperation that Konstkåren is part of is called GFS. GFS is a non-profit cooperation organization by Gothenburg's five student unions. GFS aims to promote the common interests of the five student unions. Through GFS, the five student unions owns the companies Fysiken, gym and Akademihälsan, Academy health. GFS also works with influence work concerning Gothenburg as a student city. The main focus is to improve students' conditions in the city of Gothenburg. The members of GFS is Konstkåren, Chalmers Studentkår, Handelshögskolans i Göteborg Studentkår, Göta Studentkår och Sahlgrenska Akademins Studentkår. Read more about GFS here: gfs.se

Image by Edvin Johansson
Image by Jonas Jacobsson

Studentforum

Gothenburg as a student city

Studentforum is an influential forum that Konstkåren is a part of. Studentforum is a collaboration where the student unions meet politicians to discuss and improve Gothenburg as a student city. In the Studentforum there are also representatives from ceveral collages in Gothenburg and the business community of Gothenburg. Read more about Studentforum here: studentforum.

bottom of page