top of page
karenbg4.png

GFS/GUS

GUS - Göteborgs Universitets Studentkårer

Konstkåren ingår i flera olika samarbetsorgan. Ett av samarbetsorganen heter GUS och arbetar med utbildningsbevakning centralt mot universitetet. I detta arbete ingår att träffa Göteborgs universitets rektor och anställda inom universitetets ledning. GUS utser också representater till alla centralt beslutande och beredande organ på universitetet.

GUS styrelse representeras av alla medlemskårer och träffas en gång i månaden. Medlemskårerna i GUS är Konstkåren, Göta Studentkår, HHGS och Sahlgrenska Akademins Studentkår. Läs mer om GUS här: gus.gu.se

GFS - Göteborgs Förenade Studentkårer

Ett annat samarbetsorgan som Konstkåren är del av är GFS. GFS är en ideell samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer. GFS mål är att främja medlemskårernas gemensamma intressen. Genom GFS äger medlemskårerna företagen Fysiken och Akademihälsan. GFS arbetar även med påverkansarbete som rör Göteborg som studentstad. Huvudfokus är att förbättra studenters förutsättningar i staden Göteborg. Medlemskårerna i GFS är Konstkåren, Chalmers Studentkår, Handelshögskolans i Göteborg Studentkår, Göta Studentkår och Sahlgrenska Akademins Studentkår. Läs mer om GFS här: gfs.se

Studentforum

Studentforum är ett inflytandeforum som Konstkåren är del av. Studentforum är ett samarbete där studentkårerna möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. I Studentforum finns även representanter från högskolor och näringslivet. Läs mer om Studentforum här: studentforum.

Image by Edvin Johansson
Image by Jonas Jacobsson
bottom of page