top of page
Lila blå (kopia).png

Om oss

Om Konstkåren

Konstkåren är studentkåren som representerar studenterna på konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Vi representerar alla studenter vid konstnärliga fakulteten, inklusive lärarstudenter i musik, dans, teater, bild och slöjd. Fakulteten består av de två institutionerna Högskolan för scen och musik (HSM) och Högskolan för konst och design (HDK-Valand). Konstkåren bildades 2010 genom en sammanslagning av de gamla studentkårerna om var verksamma vid varje enskild institution men som idag representeras genom Konstkårens olika sektioner på varje institution.

Vårt uppdrag

Konstkårens främsta uppgift är att vara en kanal för studenter att organisera sig och granska Konstnärliga fakultetens verksamhet och beslut. Det finns plats för studentrepresentanter att sitta med i olika råd och beslutsfattande organ i både fakultetsgemensamma sammanhang och lokalt på institutionerna. Genom dessa studentrepresentanter har vi både insyn och inflytande över våra utbildningar.

Utöver det utbildningspolitiska uppdraget har Konstkårens i uppgift att göra studenttiden och tillvaron så bra som möjligt för studenter vid samtliga institutioner på Konstnärliga fakulteten. För konst-studenter skiljer sig denna tid ganska mycket ifrån andra utbildningar då våra utbildningar ger oss möjlighet att satsa 100% på våra konstnärliga verksamheter som upptar en central plats i våra liv både under studenttiden och senare i livet som utövande konstnärer och kulturarbetare. Den studiesociala aspekten av utbildningarna är viktig. Det är så vi träffar de människor vi kommer inspireras av och arbeta med i framtiden. Konstkåren har en budget för studiesociala aktiviteter som anordnas för studenterna, inom institutionerna och klasserna och övergripande för alla konst-studenter.

bottom of page