top of page

News

News: Rubriker
News: Blog2
Sök
  • Skribentens bildEmma Lindeberg Berglund

Angående Corona Covid-19 // About Corona Covid-19



Angående Covid-19


Konstkåren följer utvecklingen av coronavirusets spridning noga och utöver de möten vi deltar i på fakulteten håller vi oss ständigt uppdaterade om Göteborgs Universitets information och rekommendationer.


GUs rekommendationer finns på studentportalen och uppdateras kontinuerligt om hur anställda och studenter ska agera för att förhindra spridning av Covid-19. Klick här för mer information  https://studentportal.gu.se/coronaviruset Observera att du ska stanna hemma om du: ⁃ Inte känner dig helt frisk. ⁃ Har kommit i kontakt med personer som smittats av coronaviruset. ⁃ Besökt någon av riskområdena de senaste 14 dagarna. Den som har mer frågor kring Konstkårens eller GUs arbete kring Covid-19 kan höra av sig till ordforande@konstkaren.gu.se eller direkt till GU på corona@gu.se.


Fortsätt att sprida kärlek och konst!


________________________________________


About Covid-19

Konstkåren student union closely follows the development of spread of the Corona virus and work with the topic at the university. We participate in the crisis group at the faculty level and follows any updated information on information and recommendations from Gothenburg University.


GU's recommendations can be read at the student portal and are constantly updated on how employees and students should act to prevent the spread of Covid-19. Click here for more information  https://studentportal.gu.se/coronaviruset Note that you should stay home if you: ⁃ Don't feel completely healthy or feeling ill. ⁃ Have been in contact with people infected with the coronavirus. ⁃ Visited one of the risk areas the last 14 days. Anyone who has more questions about the work at the Art Faculty or GU can contact ordforande@konstkaren.gu.se or directly to GU at corona@gu.se.


Keep spreading love and art!

Comments


bottom of page