top of page

News

News: Rubriker
News: Blog2
Sök
  • Skribentens bildEmma Lindeberg Berglund

Hur var din handledare? Undersökning // How was your supervisor experience? ResearchUndersökning om handledare


Konstkåren håller just nu på att undersöka studenters erfarenheter av handledning och handledare under uppsatsskrivande. Denna undersökning inkluderar samtliga studenter som skrivit kandidat-, master-, magister- eller doktoranduppsats. Vi söker er som skriver just nu eller har skrivit ett arbete på grundnivå, avancerad eller doktorandnivå de senaste 2 åren.


Undersökningen är helt frivillig och anonym. Deltagarna får avbryta sitt medverkande när som helst i processen. Var med och delta i vår undersökning och bidra till att utveckla utbildning på Konstnärliga fakulteten!


Vid frågor vänligen kontakta: viceordforande@konstkaren.gu.se


För att delta klicka på följande länk och fyll i formuläret: https://forms.gle/QkuSLvPgXXu5JyHe9


________________________________________


Research about supervisors


Konstkåren student union is currently looking into the subject of student experience of supervisors during thesis writing. This research includes all students that write bachelor, master, major or doctoral thesis. We are looking for students who are currently writing or has written a thesis on basic, advanced or doctoral level the last 2 years.


The research is non mandatory and anonymous. The participators can cancel their participation at any time. Be part of our research and contribute to develop educations at Faculty of Fine, Applied and Performing Arts!


If you have any questions please contact: viceordforande@konstkaren.gu.se


To participate click on following link and fill out the form: https://forms.gle/M6YqgBSUGiLchbnE6


Commenti


bottom of page