News

 
 
Sök
  • Emma Lindeberg Berglund

Inspark 2020 // Kick-off 2020Dags för inspark 2020!

Vad är en inspark? Jo, en inspark är en chans för er som börjar på skolan att lära känna varandra, oss i studentkåren och den nya staden som ni nu kommer spendera några år i! Att börja plugga är ett fantastisk beslut och på HSM och HDK-VALAND kommer du träffa många nya människor som kanske kommer att bli vänner för livet. För att ni ska få chansen att lära känna varandra anordnar vi i Konstkåren massa kul aktiviteter under terminens första vecka för att få er att känna er extra välkomna! Hur funkar det? HSM: Insparksveckan äger rum under den andra veckan i september, v37. Då kommer vi i HSM-sektionen att ge er en vecka av aktiviteter så vi kan lära känna varandra. Schema kommer senare men vänta er en vecka av upptäckande av skolan, upptäckande av Göteborg och chansen att vinna fina priser i tävlingar! HDK-VALAND: Insparksveckan kommer bestå av två event, v.38.

Fika i parken - När: 15/9 Tid: 17:00 Var: Vasaparken.

BBQ kväll - När: 18/9 Tid: 17:00 Var: Rhenströmsparken

Alla nya studenter vid HDK-Valand är välkomna! Detta är ett tillfälle att lära känna er nya studieplats och nya vänner. Det är även ett tillfälle för chans att vinna lite priser!

Vi är så taggade och hoppas se er där!

//Konstkårens sektioner, HSM-sektionen och HDK-Valand-sektionen Information om insparken och Covid-19 Som allting kommer även insparken att påverkas av Covid-19 och de rekommendationer som ska följas. Vi har jobbat med att anpassa insparken och göra den så rolig och så säker som möjligt! För att vi ska kunna ha dessa aktiviteter är det superviktigt att vi följer restriktionerna som vi har i Sverige. Alla våra aktiviteter har vi därför planerat extra noga detta året för att alla ska kunna vara med och känna sig säkra med en övervägande del utomhus. Vi vill också vara tydliga med att under dessa dagar är det jätteviktigt att deltagarna lyssnar på de som håller i aktiviteterna och bidrar med att se till att vi håller avstånd. Delta inte på event om du känner någon typ av sjukdomssymptom och se till att hålla god handhygien under hela aktiviteterna. ________________________________________

Time for kick-off 2020!

What´s a kick-off? A kick-off is a chance for you new students who start an education at HSM or HDK-VALAND to get to know the people you are going to study with, us at the student union and the new city you are going to live in for the next few years. To start a new education is a great decision and at HSM and HDK-VALAND you will get to meet lots of new people and maybe get friends for life! For you to get the chance to get to know each other beside the people in your class, we in the student union will be hosting a lot of fun activities at the start of the semester to make you feel extra welcome! How does it work? HSM / Academy of music and drama: The kick-off week will be held in the second week of September, week 37. The HSM-section will be hosting a week full of activities to get to know each other. A more detailed schedule will be posted close to when school starts, but you can expect a week of getting to know the school, getting to know Gothenburg and maybe the chance to win some nice prizes during the week!   HDK-VALAND: The kick-in week will consist two events, v.38.

Fika in the park - When: 15/9 Time: 17:00 Where: Vasaparken.

BBQ night - When: 18/9 Time: 17:00 Where: Rhenströmsparken

All new students at HDK-Valand are welcome! This is an opportunity to get to know your new study place and new friends. It is also an opportunity for a chance to win some prizes! We can't wait to get to see you all!

// HSM-section and HDK-Valand section of the student union Konstkåren

Information about this years kick-off and Covid-19 Like everything this year's, the kick-off will be affected by Covid-19 and the regulations that follow. We have made some adaptations and changes to the kick-off to make it as fun and as safe as possible.  To be able to proceed with the activities we all have a responsibility to follow the restrictions that we have in Sweden. All our events have been carefully planned so that you will be able to take part in the activities and still feel safe. We would like to make clear that at all activities it's super important that you listen to the people in charge and if you feel unwell or if you feel any sick even the smallest symptom, stay at home. And make sure that you try your best to wash your hands and keep safe distance.