top of page

News

News: Rubriker
News: Blog2
Sök
  • Skribentens bildEmma Lindeberg Berglund

Ny studenthälsa! // New student healthcare!



Vi har en ny studenthälsa vid universitetet!


Om du är student och har hälsoproblem orsakade av dina studier kan du få stöd från universitetets leverantör av studenthälsotjänster, till exempel rådgivning.


Hälso- och sjukvårdssystemet för studenter förblir detsamma men med en ny leverantör.


Feelgood Göteborg City är den nya leverantören för studenthälsan vid universitetet och din nya kontakt om du som student behöver vård.


Studenthälsan kan endast erbjuda support om dina hälsoproblem orsakas av dina studier. Om du är osäker på om dina problem orsakas av dina studier kommer Feelgood att hjälpa dig att utvärdera detta. Baserat på denna diskussion kommer Feelgood att avgöra om du ska besöka studenthälsan eller om du behöver komma i kontakt med den allmänna hälsovården.


Läs mer om den nya studenthälsan här på vår webbplats:


________________________________________


We have a new health services at the University!


If you are a student and you are experiencing health issues caused by your studies, you can receive support from the University's provider of student health services, for example through counseling sessions.


The healthcare system for students are remaining the same but with a new provider.


Feelgood Göteborg City is the new provider of student health services at the university and your new contact if you are in need of student healthcare.


The student healthcare services can only offer support if your health issues are caused by your studies. If you are unsure whether your issues are caused by your studies, Feelgood will help you to evaluate this. Based on this discussion, Feelgood will decide whether to grant you access to the student healthcare services or whether you will need to contact the general healthcare services.


Read more about the new student healthcare here at our site:



Comments


bottom of page