News

 
 
Sök
  • Emma Lindeberg Berglund

Vad tycker studenterna? Inom likabehandling // What do the students think? Within equal treatment
Konstkåren jobbar på att ta fram ett nytt åsiktsdokument. Ett dokument där vi kommer att samla ståndpunkter vi står för. Detta för att bättre kunna arbeta med att förbättra studiesituationen för er studenter. Vi vill veta vad DU vill att vi ska tycka i en rad olika teman!


Tema 5 är LIKABEHANDLING

Vad tycker du är viktigt inom: rekrytering, hbtq+-frågor, diskriminering och andra likabehandlingsaspekter?


Svara genom att gå in här:

https://forms.gle/Ls6grDJWm1dDzdKw7


Vid frågor kontakta viceordforande@konstkaren.gu.se


________________________________________


What do the students think?


Konstkåren is working on making a new opinion document. A document where we will gather opinions that we stand for. This document will be a great tool for us to work on improving the study situation for you students. We want to know what YOU want us to think in a number of different themes!


Theme 5 is EQUAL TREATMENT


What do you think is important within: Recruitment, LGBTQ+-questions, discrimination and other equal treatment aspects?


Answer here:

https://forms.gle/Ls6grDJWm1dDzdKw7If you have any questions contact viceordforande@konstkaren.gu.se